تعرفه تبلیغات گوگل

مقایسه قیمت ها و امکانات تبلیغات در گوگل
هزینه/قیمت و امکانات تبلیغات در گوگل ادوردز

پلن پایه

روزانه99هزار تومان
  • کلمات نامحدود
  • گزارش عملکرد
  • 24/7 پشتیبانی

پلن تجاری

ماهانه2.6میلیون تومان
  • کلمات نامحدود
  • گزارش عملکرد
  • 24/7 پشتیبانی
  • مشاوره رایگان
  • خدمات ویژه